TT Nyhetsbyrån

Att vara ensamstående kan vara en riskfaktor

Logotyp för TT NyhetsbyrånTT Nyhetsbyrån 14/01/2019 11:55:30 TT
Att vara ensamstående kan vara en riskfaktor. © Foto: TTAtt vara ensamstående kan vara en riskfaktor.

Hur gammal man är och var man bor påverkar risken att utsättas för brott. Det kan också spela roll om man är ensamstående eller inte, visar en analys som Brottsförebyggande rådet gjort av svenskarnas utsatthet för brott.

Brottsförebyggande rådet, Brå, undersöker årligen utsattheten för vissa typer brott i den Nationella trygghetsundersökningen (NTU).

Nu har myndigheten gjort ännu en analys av svaren i NTU, och fått fram vilka riskfaktorer det är som påverkar utsattheten för dessa brott mest. Ålder, bostads- och familjetyp är de faktorer som påverkar risken mest, visar analysen.

Exempelvis minskar risken att utsättas för brott ju äldre man blir. Vid misshandel är det särskilt tydligt att unga drabbas i högre utsträckning.

- Vi har inte kollat närmare på det i den här studien, men man skulle kunna tänka sig att det handlar om att man har olika levnadsmönster. En tonåring mellan 16 och 19 år har antagligen ett lite annat levnadsmönster än någon som är över 65, säger Victor Ståhl, utredare på Brå.

- Ungdomar kanske befinner sig mer i alkoholrelaterade miljöer. Nära pubar, nattklubbar och liknande kan exempelvis risken öka för att bli utsatt för misshandel, fortsätter han.

Även ensamstående utan barn löper en förhöjd risk för exempelvis misshandel - vilket också skulle kunna förklaras med ett levnadsmönster där man befinner sig mer ute. Samtidigt är risken att utsattas för misshandel och flera andra typer av brott ännu högre för ensamstående med barn.

- Det kan vara att de har bristande möjligheter, och därmed mindre "skydd" än andra. Ofta pratar man om ensamstående föräldrar, speciellt mammor, som en utsatt grupp i samhället. De skulle kunna ha mindre handlingsutrymme och bristande ekonomiska och sociala resurser, är något som vissa forskare lyfter fram, säger Ståhl.

Analysen visar också att kort- och kreditbedrägerier är den brottstyp där det är minst skillnad mellan olika ålderskategorier. Risken att drabbas av sexualbrott är tio gånger större för kvinnor än för män.

Att bo i ett flerfamiljhus är också något som ökar risken att utsättas för brott. Nätkränkningar ser man är något som särskilt drabbar flickor/unga kvinnor i åldrarna 16-19.

- Vi håller på med en kortanalys om just ungdomar som utsätts för nätkränkningar som kommer ut under 2019, där vi kommer fördjupa lite kring det här, säger Victor Ståhl.

14. tammikuuta 2019 13:55:30 Categories: Sky News TT Nyhetsbyrån

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.29120 - Firebird 3.0 WI-V6.3.4.32939

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.