Kvinnorna bör sitta med ben och knän ihop. Att korsa vristerna är tillåtet.

1/13 frågor Sant Falskt