Logotyp för TT Nyhetsbyrån

BO kräver skärpt lag om barnaga

Logotyp för TT NyhetsbyrånTT Nyhetsbyrån 14/02/2018 23:40:33
BO kräver skärpt lag om barnaga. © Foto: TTBO kräver skärpt lag om barnaga.

Om ett barn som blivit slaget av en förälder inte kan beskriva att slagen gjort ont kan det ledas till att föräldern frias i en rättegång. Anna Karin Hildingson Boqvist, vikarierande barnombudsman, och Anita Wickström, särskild utredare i barnrättighetsutredningen, vill skärpa lagstiftningen.

De påpekar att FN:s barnkonvention ställer krav på att barn ska skyddas från alla former av våld, men skyddet i den svenska brottsbalken når inte upp till barnkonventionen. "I praktiken ställer lagen krav på att barn ska kunna beskriva smärta på samma sätt som vuxna", skriver de på Dagens Nyheters debattsida.

Hildingson Boqvist och Wickman uppmanar regeringen att införa en ny straffbestämmelse där det så kallade smärtrekvisitet är borttaget. "Det vill säga, där det inte krävs att våldet orsakat smärta. Bestämmelsen bör ha fokus på våld som utövas av föräldrar eller omsorgspersoner."

15. helmikuuta 2018 1:40:33 Categories: Logotyp för TT Nyhetsbyrån

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Alpha 1.0.44.37810 - Firebird 3.0 WI-V6.3.4.32939

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.