Logotyp för TT Nyhetsbyrån

Förslag: Skolor kan bötas för trakasserier

Logotyp för TT NyhetsbyrånTT Nyhetsbyrån 14/02/2018 20:51:11
Förslag: Skolor kan bötas för trakasserier. © Foto: TTFörslag: Skolor kan bötas för trakasserier.

Regeringen lägger fram ett lagförslag för att skydda de som trakasseras sexuellt inom skolan, rapporterar Dagens Nyheter.

Skolinspektionen ska kunna belägga enskilda skolor med vite om de inte tar itu med sexuella trakasserier tillräckligt, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) enligt tidningen.

Enligt förslaget tar de över tillsynen av sexuella trakasserier från diskrimineringsombudsmannen (DO). DO kan inte driva ärenden som avser barn, då de inte kan pekas ut som sexualförövare. Att Skolinspektionen bör ta över ansvaret föreslogs i en utredning i slutet av 2016 och lagförslaget har varit ute på remiss sedan förra våren med mål att kunna träda i kraft till sommaren i år.

Gustav Fridolin vill också att lärare ska utbildas för att bättre kunna hjälpa elever som utsätts för trakasserier.

14. helmikuuta 2018 22:51:11 Categories: Logotyp för TT Nyhetsbyrån

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Alpha 1.0.44.37810 - Firebird 3.0 WI-V6.3.4.32939

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.